Provinciaal economisch beleid provincie Noord-Holland

04-01-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Randstedelijke Rekenkamer
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In welke mate onderbouwt de provincie de autonome taken van het economisch beleid en in hoeverre geeft de provincie inzicht in de prestaties en effecten van het gevoerde beleid?
Gericht op
provincie Noord-Holland
Samenvatting
De provincie kan bij het opzetten van het economisch beleid zelf bepalen welke autonome taken ze uitvoert. Deze taken bestaan vaak uit het stimuleren van innovatie, ondernemerschap, promotie en acquisitie en het bevorderen van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het is van belang dat de provincie duidelijk aangeeft waarom ze een autonome taak uitvoert. De Rekenkamer is nagegaan hoe de provincie aan de voorkant deze autonome taken formuleert, in hoeverre zij haar bijdrage daaraan onderbouwt en of zij hierbij gebruik maakt van objectieve bronnen. Daarnaast verwacht de Rekenkamer dat de provincie haar beleid na afloop evalueert.
Rapport document