Investeer in inkoop - Inkoop- en aanbestedingsbeleid in de gemeente Coevorden 2004-2006

02-07-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Coevorden
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre heeft de inkoop door de gemeente Coevorden in de jaren 2004 tot en met 2006 rechtmatig, doelmatig en doeltreffend plaatsgevonden en in hoeverre heeft de gemeente hiervoor procesmatige waarborgen opgesteld?
Gericht op
gemeente Coevorden
Samenvatting
Bij de gemeente Coevorden heeft inkoop als vak geen aandacht gekregen. Inkoop is versnipperd, inkoopbeleid is er nauwelijks en inkoop wordt niet centraal gecoördineerd. Hierdoor laat de gemeente Coevorden zeer waarschijnlijk kansen op inkoopvoordelen liggen. Dit concludeert de Rekenkamercommissie Coevorden in het rapport “Investeer in inkoop”.
Rapport document