Rekenkameronderzoek Beleid, Beheer en Onderhoud kapitaalgoederen gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten

21-04-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000484
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksvraag
Zijn beleid, beheer en onderhoud van kapitaalgoederen doelmatig en doeltreffend georganiseerd, kan op doelmatige en doeltreffende wijze worden (bij)gestuurd en worden beheer en onderhoud doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?
Gericht op
Gemeente Putten
Samenvatting
Kapitaalgoederen zijn voor gemeenten financieel en beleidsmatig van groot belang. De Reken-kamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten heeft daarom besloten een onderzoek te starten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen. De Rekenkamercommissie wil duidelijkheid krijgen over het beleid, beheer en onderhoud op het terrein van kapitaalgoederen in het algemeen en van wegen en riolering in het bijzonder. BMC heeft dit onderzoek uitgevoerd in de vier gemeenten.
Rapport document