De Participatiewet: vragen, keuzes en eventuele knelpunten

15-09-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002bc
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Welke keuzes komen op de gemeenteraad af in het kader van de Participatiewet en welke informatie heeft de raad nodig om goed onderbouwd keuzes te kunnen maken?
Gericht op
gemeenten, specifiek de gemeente Breda
Samenvatting
De Rekenkamer Breda heeft op aanvraag van de raad een studie gedaan naar de invulling van de Participatiewet in Breda en de vragen en keuzes die nog openstaan. Het rapport brengt de momenteel beschikbare informatie over de Participatiewet in Breda in kaart en formuleert daarnaast vooral vragen over welke keuzes en afspraken nog openstaan, alsmede de knelpunten die kunnen optreden. Met dit Rekenkamerrapport beoogt de Rekenkamer Breda een vruchtbare discussie tussen raad en college op gang te brengen en de gemeenteraad van Breda handvatten te bieden om goed onderbouwd keuzes te kunnen maken.
Rapport document