Evaluatie risicomanagement van grote projecten

13-06-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000285
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Hoe en in welke mate heeft de gemeente Alkmaar het risicomanagement van grote projecten georganiseerd en geborgd, zodat de diverse risico's die zich kunnen voordoen voldoende beheerst worden?
Gericht op
Gemeente Alkmaar
Samenvatting
De rkc heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het risicomanagement van grote projecten. Hiertoe zijn 6 grote projecten onderzocht, waarvan 3 diepgaand. De uitkomst is dat er nog verbeterpunten zijn voor wat betreft de verantwoording van keuzes, uitvoering van risicoanalyses, als ook voor de sturing en kaderstelling.
Rapport document