Evaluatie Beleid Veilig Uitgaan in Alkmaar (2003-2009)

16-06-2010 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Alkmaar
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre is sinds 2003 de ontwikkeling van het centrum als uitgaansgebied samengegaan met een doeltreffend en doelmatig beleid ten aanzien van de veiligheidsaspecten die met deze functie samenhangen? Hierbij zijn vragen geformuleerd over: 1. de ontwikkelingen in het centrum als uitgaansgebied 2. het gemeentelijk beleid 3. de veiligheidsontwikkelingen in het uitgaanscentrum van Alkmaar 4. de samenhang tussen de ontwikkelingen ten aanzien van het uitgaan, het beleid en de veiligheid
Gericht op
Gemeente Alkmaar
Samenvatting
Gemeenten moeten sinds 1 januari 2008 een integraal veiligheidsplan hebben. De raad heeft aangegeven het thema veiligheid van belang te vinden. De focus van het onderzoek lag op het centrum van Alkmaar, waar het uitgaansleven grotendeels plaatsvindt en juist daar veilihgeid een urgent, acuteel odnerwerp is en juist daar risico's liggen door een gestage toename van het uitgaan. De nadruk lag op de regierol van de gemeente.
Rapport document