Impuls voor implementatie, onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid

10-04-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre is sprake van een zorgvuldige voorbereiding en effectieve implementatie van de Gelderse kadernota Faunabeleid, en welke aanbevelingen zijn te doen voor het verdere verloop van het Gelderse faunabeleid?
Gericht op
PS Gelderland
Samenvatting
Een daadkrachtiger invulling van de regierol door de provincie is nodig om te komen tot effectief faunabeleid. Dat is de conclusie uit het onderzoek met de titel ‘Impuls voor implementatie’ van de Rekenkamer Oost-Nederland. We concluderen dat de provincie de Kadernota Faunabeleid goed voorbereidde, maar dat de uitwerking ervan vertraging oploopt. Hierdoor kan het verkregen draagvlak voor het faunabeleid afnemen.
Rapport document