Quick scan Externe inhuur

01-09-2010 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000292
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat zijn de uitgaven voor externe inhuur, mede in relatie tot de reguliere personele middelen? Wat kan geleerd worden uit afgeronde onderzoeken bij andere gemeenten?
Gericht op
Gemeente Amstelveen
Samenvatting
Door een algeheel neerwaarts financieel perspectief zal ook Amstelveen kritisch moeten kijken naar de uitgaven. Het verminderen van de inhuur van externe is één van de mogelijkheden om het uitgavenniveau terug te brengen. De rekenkamer wil een bijdrage leveren aan de bestuurlijke discussie over de inhuur van externen. Die bijdrage wordt geleverd door de daadwerkelijke kosten van externe inhuur en door elementen uit de bestaande onderzoeksrapporten over externen inhuur naar voren te brengen.
Rapport document