Quickscan Externe Inhuur

12-11-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Type onderzoek: Doelmatigheid Rechtmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat is de omvang en samenstelling van externe inhuur en uitbesteding bij de provincie Overijssel en in hoeverre is het rechtmatig en doelmatig inhuren van externen binnen de ambtelijke organisatie geborgd?
Gericht op
Provincie Overijssel
Samenvatting
De Auditcommissie van de provincie Overijssel vroeg eind 2013 de Rekenkamer een verkenning uit te voeren naar externe inhuur bij de provincie. Deze vraag kwam voort uit de bezuinigingsopgave die de provincie in 2012 heeft ingezet.
Rapport document