Op eigen kracht, onderzoek naar sociale wijkzorgteams

16-10-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 52a8d0b21d0d8af824001d1d
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre wordt voldaan aan de voorwaarden voor het doeltreffend en doelmatig functioneren van de sociale wijkzorgteams?
Gericht op
Gemeente Den Haag
Samenvatting
De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de Sociale Wijkzorgteams zoals die zijn opgezet en geïmplementeerd door de gemeente Den Haag. In dit rekenkameronderzoek is gekeken naar de aanwezigheid van de voorwaarden voor doeltreffend (effectief) en doelmatig (efficiënt) functioneren.
Rapport document