Grip op groot onderhoud. Onderzoek naar het groot onderhoud van wegen en kunstwerken door de provincie Overijssel

02-03-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In welke mate is de kwaliteit en de daarbij behorende financiële middelen van het groot onderhoud aan provinciale wegen en kunstwerken geborgd en in welke mate is de provincie voorbereid op het groot onderhoud in de toekomst?
Gericht op
Provincie Overijssel
Samenvatting
De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan provinciale (water)wegen en kunstwerken zoals bruggen en viaducten. De Rekenkamer onderzocht of de kwaliteit en de daarbij benodigde middelen voor het groot onderhoud van wegen en kunstwerken geborgd is, nu en in de toekomst. Hier wordt door de provincie Overijssel jaarlijks zo’n € 14,4 mln. aan besteed.
Rapport document