Provinciale aanpak van grondverwerving in Overijssel

05-11-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre is er bij de provincies Overijssel en Gelderland sprake van een effectieve, efficiënte en legitieme aanpak van grondverwerving?
Gericht op
Provinciale Staten Overijssel
Samenvatting
De Rekenkamer heeft onderzocht op welke wijze de provincie Overijssel gronden (laten) verwerven en of dit op effectieve, efficiënte en legitieme wijze gebeurt. more We hebben specifiek gekeken naar een drietal projecten: N340/N48, Revolving Fund en IJsseldelta-Zuid.
Rapport document