Het effect van Toezicht & Handhaving

29-01-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002df
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Zijn toezicht en handhaving op geldende regels, eisen en voorwaarden in het ruimtelijke domein van de gemeente Deventer doeltreffend?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Om de raad meer inzicht te geven in de doelen die zijn gesteld voor toezicht en handhaving en in hoeverre die doelen worden bereikt, is dit onderzocht. Het onderzoek heeft zich gericht op de doeltreffendheid van beleid. Voor het onderzoek is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: "Zijn toezicht en handhaving op geldende regels, eisen en voorwaarden in het ruimtelijke domein van de gemeente Deventer doeltreffend?" De hoofdconclusie is, dat niet is aan te geven wat de doeltreffendheid is van het maatschappelijk effect van toezicht en handhaving.
Rapport document