Rekenkamerbrief Klachtbehandeling

09-08-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003b6
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn de raadsbesluiten uitgevoerd en is daarmee de klachtbehandeling en rapportage aan de raad voldoende verbeterd.
Gericht op
Gemeente Utrecht; burgers.
Samenvatting
De rekenkamer gaat in deze brief in op de uitvoering door het college van de raadsbesluiten over het rapport “Lessen van ongenoegen. Een onderzoek naar klachtbehandeling door de gemeente Utrecht” (juli 2014). Daarnaast benoemen wij aandachtspunten met betrekking tot de jaarlijkse rapportage klachten van de gemeente Utrecht. De rekenkamer ziet dat er flinke stappen voorwaarts zijn gezet, maar ziet ook mogelijkheden voor verdere verbetering.
Rapport document