Samenvattende notitie lokale lasten gemeente Sittard-Geleen

21-06-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700039e
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar en in het bijzonder met die van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein vergeleken.
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar en in het bijzonder met die van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein vergeleken.
Rapport document