Oisterwijk weet raad met burgerinitiatieven

15-06-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000370
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Eigeman-ID
Onderzoeksbureau: Laurens de Graaf
Onderzoeksvraag
Hoe ontwikkelen burgerinitiatieven zich in Oisterwijk, welke interne en externe dynamiek kennen formele en informele burgerinitiatieven in Oisterwijk en wat doen de raad, het college en de ambtelijke organisatie in de verschillende ontwikkelfasen van formele en informele burgerinitiatieven? Welke rol kunnen ze hierbij (verder) aannemen en hoe kan er meer onderlinge verbinding worden gezocht?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Het uitgangspunt voor dit onderzoek was de Oisterwijkse samenleving en de initiatieven die daar zijn ontstaan. Een zestal burgerinitiatieven is omgezet in een kort verhaal. Deze zijn meer in ‘de diepte’ onderzocht om zo zicht te krijgen op de dynamiek en de rollen die bewoners, ondernemers, raadsleden, bestuurders en ambtenaren bij burgerinitiatieven in Oisterwijk spelen. Onderzocht is waarom deze initiatieven Een zestal burgerinitiatieven is omgezet in een kort verhaal. Deze zijn meer in ‘de diepte’ onderzocht om zo zicht te krijgen op de dynamiek en de rollen die bewoners, ondernemers, raadsleden, bestuurders en ambtenaren bij burgerinitiatieven in Oisterwijk spelen. Onderzocht is hoe de initiatieven ontstaan, hoe ze zich ontwikkelen en wat dat vraagt van de raad, het college en de ambtelijke organisatie.
Rapport document