Onderzoek digitale veiligheid

01-06-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000316
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In dit beperkte onderzoek hanteert de Rekenkamer de centrale vraagstelling: is de gemeente Heerlen in staat een externe hackaanval succesvol af te slaan? En vervolgens, kan er misbruik gemaakt worden van oneigenlijk verkregen toegang of informatie?
Gericht op
Gemeente Heerlen
Samenvatting
De Rekenkamer vindt digitale veiligheid belangrijk, voor de burgers, voor de eigen organisatie en voor derden en heeft het onderwerp Digitale Veiligheid op eigen initiatief onderzocht. De onderzoekscope is zeer beperkt geweest, de resultaten waren onthutsend en vroegen onmiddellijke herstelacties voor de gehele ICT-inrichting van de gemeente Heerlen (inclusief Parkstad-IT).
Rapport document