Grip van de raad Schiedam en Vlaardingen: evaluatie van de kaderstellende en controlerende rol van de raad in de gemeentes Schiedam en Vlaardingen

01-07-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700039c
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Partners en Pröpper; Joost Gerrits MSc; ing. Peter Struik MBA
Onderzoeksvraag
In hoeverre maakt de gemeenteraad van Schiedam gebruik van zijn kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid, in het bijzonder in relatie tot regionale samenwerking van de gemeente? Het doel van dit onderzoek was de gemeenteraad te ondersteunen in het invullen van zijn kaderstellende en controlerende rol met daarbij aandacht voor die rollen in het licht van regionale samenwerkingsverbanden.
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Dit onderzoek betreft de werkwijze van de gemeenteraad van Schiedam en niet de doelmatigheid en doeltreffendheid van door het college uitgevoerde beleid. Hiermee is het onderzoek afwijkend van de meer gangbare RKC-onderzoeken en is de onderzoeksdesign ook hierop aangepast. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek in Schiedam is dat hoewel er geen uitgewerkte visie voor kaderstelling en controle is, de raad en het college met elkaar een werkwijze hebben ontwikkeld die op een positieve wijze bijdraagt aan kaderstelling en controle. Voor de regionale samenwerkingen geldt dat de kaderstelling en controle nog onvoldoende is.
Rapport document