Rapportage subsidiebeleid gemeente Tiel

15-01-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie gemeente Tiel
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre is het subsidiebeleid van de gemeente Tiel doelmatig en doeltreffend?
Gericht op
gemeente en gemeenteraad
Samenvatting
In het rapport komt onder andere een oordeel naar voren over de doelmatigheid van het subsidiebeleid, er wordt inzicht geboden in de effectiviteit van het subsidiebeleid.
Rapport document