Tussenstand uitvoering Jeugdhulp in Alkmaar

17-01-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000285
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Radar Advies
Onderzoeksvraag
Is de jeugdhulp in de gemeente Alkmaar goed geregeld?
Gericht op
Veldstudie
Samenvatting
De rkc heeft de peilstok gestoken in het reilen en zeilen van de jeugdhulp in Alkmaar. Uit het onderzoek komt naar voren dat Alkmaar goed op weg is, maar dat er verbeteringen mogelijk zijn en dat de raad hierbij een voortrekkersrol kan nemen.
Rapport document