Het verzelfstandigen van cultuurspelers, (hoe) werkt dat? Onderzoek naar de verzelfstandiging van drie culturele instellingen en de huidige kaders voor het samenspel tussen gemeente en instellingen

28-11-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c11700029b
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: 7 Zebra's
Onderzoeksvraag
1. Wat waren de beleidsmatige en financiële doelstellingen van de verzelfstandigingen van de drie instellingen en zijn die behaald? 2. Zijn de huidige gemeentelijke kaders voldoende voorwaardenscheppend om de doelstellingen te realiseren, en wat is er in dit opzicht te leren van andere gemeenten? 3. Hoe werken raad, college, ambtelijke organisatie en instellingen samen en halen zij op deze wijze het beste in elkaar naar boven?
Gericht op
gemeente Arnhem
Samenvatting
'Het stroomt in Arnhem.' Maar niet tijdens het verzelfstandigingsproces. De Rekenkamer Arnhem constateert dat met name in de eerste fase te veel dingen niet goed zijn gegaan. Dit heeft gezorgd voor negatieve effecten in menselijk, financieel en inhoudelijk opzicht.
Rapport documenten