Over Sturing: opvolging aanbevelingen commissie Hermans

31-03-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700037b
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn de aanbevelingen die de commissie Hermans in 2010 heeft gedaan geborgd?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
De rekenkamercommissie van de gemeente Opsterland heeft onderzocht in hoeverre de aanbevelingen zoals die in 2010 gedaan zijn door de commissie Hermans door het college van burgemeester en wethouders zijn opgevolgd.
Rapport document