Participatie in Enschede

30-03-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002f6
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Think public
Onderzoeksbureau: Saxion
Onderzoeksvraag
1. Aan welke voorwaarden moet een onderwerp voldoen om zich te kwalificeren voor participatie in de beleidsvorming en welke vormen van participatie kunnen gehanteerd worden? 2. Welke instrumenten heeft de gemeente bij de ontwikkeling van de Enschedese binnenstad sinds 1998 ingezet om belanghebbenden te betrekken bij het beleidsvormings)proces en in hoeverre is daardoor het proces beïnvloed?
Gericht op
Gericht op gemeente
Samenvatting
De rekenkamercommissie heeft een onderzoek naar burgerparticipatie uitgevoerd. Dit onderzoek heeft een tweetal waardevolle en praktisch toepasbare hulpmiddelen opgeleverd, die door raad, college en ambtenaren kunnen worden gebruikt.
Rapport documenten