Rekenkamerbrief over de doelen in het Bredase Bestuursakkoord 2018-2022

23-10-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002bc
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Welke doelen staan in het Bestuursakkoord, hoe concreet zijn deze doelen en hoe zijn die doelen vertaald in de Begroting 2019.
Gericht op
Informatie gemeenteraad en burgers van Breda
Samenvatting
In het onderzoek heeft de Rekenkamer de transparantie van de doelen in het Bredase Bestuursakkoord en de vertaling van die doelen in de Begroting 2019 onderzocht. Inzichten uit andere onderzoeken in den lande naar coalitieakkoorden zijn meegenomen.
Rapport document