Informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp

27-09-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Houten
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat is de gewenste informatiestructuur inzake jeugdhulp aan de gemeenteraad en aan raads- en commissieleden?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
De huidige informatievoorziening over jeugdhulp aan de gemeenteraad en aan raads- en commissieleden sluit niet geheel aan bij de informatiebehoefte. Het rapport bevat de nieuwe structuur van de gewenste informatievoorziening.
Rapport document