Effectiviteit Woonbeleid Veenendaal

22-01-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003ba
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Companen
Onderzoeksvraag
Het doel van het onderzoek is om de raad inzicht te geven in: • De mate waarin het woonbeleid effectief is geweest; • De toekomstige opgaven die van belang zijn bij het woonbeleid van de komende jaren. In 2019 zal de gemeente haar nieuwe woonbeleid vormgeven binnen de Omgevingsvisie. Hierin zal gekeken worden naar de woonopgaven voor de komende jaren. Een aantal trends op de woningmarkt zullen daarbij grote invloed hebben
Gericht op
onderzoek en analyse woningmarkt
Samenvatting
In het rekenkameronderzoek is aandacht besteed aan de effectiviteit van het woonbeleid. De drie speerpunten uit de Woonvisie 2014-2019 zijn het vertrekpunt geweest: dynamische woonmilieus, huishoudens met zorgvraag en huishoudens met een laag inkomen
Rapport document