Veiligheidsbeleid

20-11-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003f6
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Public Stuff
Onderzoeksvraag
Beschikt de gemeente over een concreet en op de problematiek toegesneden lokaal veiligheidsbeleid?
Gericht op
beleidsevaluatie
Samenvatting
inzicht bieden in de: - wijze waarop het veiligheidsbeleid inhoudelijk en procesmatig tot stand is gekomen en de prioriteiten zijn/worden gesteld; - mate waarin de doelstellingen specifiek, meetbaar, realistisch en tijdgebonden zijn geformuleerd;
Rapport document