Inhuur van derden in de gemeente Dalfsen

27-06-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Dalfsen
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Pro Facto
Onderzoeksvraag
Hoe heeft de gemeente Dalfsen het beleid ten aanzien van inhuur van derden vorm gegeven en is de uitvoering van dit beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend?
Gericht op
juridisch en bestuurskundig onderzoek
Samenvatting
Er is onderzoek uitgevoerd naar de inhuur van personeel en adviseurs in de gemeente Dalfsen, waarbij het gaat om taken die een gemeente zelf zou kunnen vervullen.
Rapport document