Uitvoering Participatiebeleid Bergeijk

03-09-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Bergeijk
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn de doelstellingen van het participatiebeleid uit 2015 bereikt?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
De uitvoering van het participatiebeleid in Bergeijk is geëvalueerd over de periode 2015-2019. Het percentage van de doelgroep, dat in een traject opgenomen is, stijgt in die jaren van minder dan 60% tot meer dan 80%.
Rapport document