Grip op verbonden partijen

08-11-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Utrechtse Heuvelrug
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Necker van Naem
Onderzoeksvraag
Is de kaderstelling en controle door de raad ten aanzien van verbonden partijen doeltreffend en doelmatig?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Met dit onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in de over- en onderschrijdingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden bij verbonden partijen en de oorzaken daarvan. Daarnaast is de doorwerking van de aanbevelingen van het rekenkamercommissie
Rapport document