Veiligheid en zorg - persoonsgerichte aanpak (pga)

30-11-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Zoetermeer
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: DSP
Onderzoeksvraag
Op welke wijze wordt uitvoering gegeven (zowel op inhoud als op samenwerking) aan de persoonsgerichte aanpak, hoe kan deze aanpak tot aanbeveling strekken in het Sociaal Domein (specifiek voor jeugd) en welke rol speelt de raad hierin?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
De persoonsgerichte aanpak is vanuit de praktijk gestart. Het is nu zaak deze op papier te zetten inclusief goede effectindicatoren. T.a.v. toepasbaarheid in het Sociaal Domein beperkt de rkc zich tot observaties.
Rapport documenten