Skip to main content

Interessant wintercongres kring Noord

Gepubliceerd op:
maandag 16-01-2023
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Interessant wintercongres kring Noord

In een goed gevulde raadszaal in Vries, gemeente Tynaarlo, had de kring Noord 13 januari haar wintercongres. Jeroen Kerseboom (voormalig directeur-secretaris Zuidelijke Rekenkamer, Hoofd Dienst Analyse en Onderzoek Tweede Kamer) nam ons mee in zijn werk voor rekenkamers in het verleden en zijn huidige werkomgeving in de Tweede Kamer en die dingen die decentrale rekenkamers hiervan kunnen leren. Bijvoorbeeld over het kennen van de context waarbinnen je werkt, het grote belang van timing, vorm en vooraf nadenken over het doel dat je zou willen bereiken. Hij bracht een mooi inkijkje in de werking van de Tweede Kamer en de veranderende politieke context.

In twee deelsessies ging het over de breedte van de taak en rol van de rekenkamer en over de ondersteuning van de volksvertegenwoordigers en hoe je hier als rekenkamer aan bij kunt dragen. Hierbij kwam bijvoorbeeld aan de orde wat voor vorm van rekenkamerproducten prettig is voor volksvertegenwoordigers (rapporten, filmpjes, brieven enzovoort). Eén sessie werd ingeleid door Michiel Herweijer, emeritus professor in de bestuurskunde en de ander door de Noordelijke Rekenkamer. De aanwezigen vertelden ook over de waarde van de raadsleden als klankbord en hoe ze dit in het kader van de wet versterking willen organiseren.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.