Skip to main content

PB NVRR reageert positief op rapport inzake evaluatie rekenkamers

Gepubliceerd op:
maandag 10-10-2011
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB NVRR reageert positief op rapport inzake evaluatie rekenkamers

PERSBERICHT

Nijkerk, 10 oktober 2010

NVRR reageert positief op rapport inzake evaluatie rekenkamers.

Vandaag geeft de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR) een positieve reactie op het rapport van Berenschot. Dit rapport is geschreven naar aanleiding van het onderzoek dat Berenschot in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgevoerd naar het functioneren van rekenkamers.

Het uitgangspunt van de NVRR is dat elke gemeente of provincie over een goed geoutilleerde rekenkamer moet kunnen beschikken. De nadere vormgeving en de wijze van functioneren mag wat de NVRR betreft op provinciaal en lokaal niveau verder worden ingevuld.

Volgens het eerdergenoemde rapport ondervindt het werk van rekenkamers en rekenkamercommissies alom waardering. "De organieke plaatsbepaling laat op onderdelen nog te wensen over en moet worden verbeterd. Rekenkamers moeten daarbij over voldoende middelen kunnen (blijven) beschikken om hun taak te kunnen uitvoeren. Situaties waarin rekenkamers nu over een te klein budget beschikken, soms zelfs nul euro, mogen niet blijven voortbestaan. Het fenomeen ‘slapende rekenkamer’ moet in kaart worden gebracht en waar nodig moet worden opgetreden om de wet te doen naleven. De onafhankelijkheid van rekenkamers en rekenkamercommissies moet zo ook financieel worden gewaarborgd. Dit staat het onderhouden van goede relaties met de volksvertegenwoordigende en bestuurlijke actoren niet in de weg. Rekenkamers zijn er vóór de raad en de staten, maar zijn niet ván de raad en de staten", aldus het rapport.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de NVRR www.nvrr.nl.

 


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.