Skip to main content

Raadsleden worstelen met verantwoordelijkheid en rol bij ontwikkelingen in sociaal domein

Gepubliceerd op:
dinsdag 30-05-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Raadsleden worstelen met verantwoordelijkheid en rol bij ontwikkelingen in sociaal domein

Uit onderzoek door de Raad voor het openbaar bestuur (Rob)en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) blijkt dat raadsleden bijna ‘collectief zoekende’ zijn naar hun verantwoordelijkheid en rol bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. ‘Ze worstelen met de vragen die ze moeten stellen en naar instrumenten om relevante gegevens te krijgen en sturing te geven’, aldus de Rob.

Dat zijn de belangrijkste eerste observaties van een omvangrijk meerjarig onderzoek dat de (Rob) en de (Rfv) hebben gedaan naar de gevolgen van de decentralisaties voor het functioneren van de lokale democratie.

Het meerjarige volgproject ‘Gemeenten in 3D’ kijkt naar de lokale effecten van de overdracht van zorg, jeugd- en hulptaken aan gemeenten. Het decentralisatieproces is onderzocht langs de lijnen van democratische sturing, organisatorische aspecten en financiën. De Raden presenteren in het e-zine ‘Gemeenten in 3D’ eerste waarnemingen. Zij laten betrokkenen aan het woord en bieden aldus inzicht in de lokale werkelijkheid. De Raden oordelen zelf niet over afzonderlijke gemeenten.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.