Skip to main content

Verdiepingscursus Omgevingswet: vrijwilligers gezocht

Gepubliceerd op:
donderdag 06-01-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Verdiepingscursus Omgevingswet: vrijwilligers gezocht

Op dit moment wordt de Verdiepingscursus Omgevingswet voor rekenkamer(commissie)s uitgewerkt. Inmiddels zijn er al twee werkateliers geweest waarin de lijnen zijn uitgelegd voor die verdere uitwerking. In het eerste werkatelier is met name gesproken over het plan van aanpak terwijl in het tweede werkatelier contouren van de tweedaagse cursus alsmede een paar voorbeeld uitwerkingen voor verschillende thema’s centraal stonden.

Het invoeren van de Omgevingswet is een complex traject waarbij onder meer het vereenvoudigen en toegankelijker maken van de huidige complexe set van wetten, AMvB’s, ministeriële regelingen in combinatie met de lokale verordeningen voor het fysieke domein centraal staan. Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is het versterken van de kaderstellende rol van de gemeenteraad. Dat betekent dat er in de (nabije) toekomst ongetwijfeld situaties komen waarin rekenkamer(commissie)s zich de vraag stellen os het allemaal wel zo doelmatig en doeltreffend is aangepakt en of de raad voldoende in stelling is gebracht om de versterkte kaderstellende rol goed uit te kunnen voeren.

Het is de bedoeling dat de cursus voor de eerste keer wordt gegeven op 10 februari en 10 maart 2022. Dat betekent kortweg dat de cursus helemaal afgerond moet worden in de tweede helft van januari. Om dat te realiseren is op donderdagochtend 13 januari van 9 tot 12 uur het derde werkatelier gepland. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om aam het werkatelier deel te nemen.

Tijdens dat derde werkatelier staat de vraag centraal: Is het uitgewerkte voorstel goed genoeg en welke optimalisaties kunnen nog plaatsvinden. Om die vraag te kunnen beantwoorden krijgen de deelnemers aan het werkatelier het concept cursusmateriaal een paar dagen vooraf toegestuurd. Het werkatelier is in verband met de coronamaatregelen een digitale bijeenkomst en duurt ongeveer 3 uur.

Bij deze een uitnodiging aan een ieder om deel te nemen aan het derde werkatelier. Aanmelden kan tot 11 januari 2022. Deelnemers die zich aanmelden krijgen op korte termijn al enkele ondersteunende documenten waaronder het plan van aanpak en de eerder door de NVRR gepubliceerde Handreiking Omgevingswet voor Rekenkamer(commissie)s.

Twijfel je nog of jij een bijdrage kan leveren aan het ontwerpen van de Verdiepingscursus Omgevingswet oriënteer je dan op bijvoorbeeld onderstaande websites die overzichtelijk informatie bieden zijn:

De kans dat je enthousiast wordt is zonder meer aanwezig. Je kan je aanmelden via info@nvrr.nl.
Wil je nadere informatie over het werkatelier zelf: mail ons secretariaat (info@nvrr.nl) en de vragen worden doorgezet naar Nico op de Laak (ontwerper van de nieuwe cursus).


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.