Skip to main content

Offerteverzoek “Werkt de Omgevingsdienst Regio Arnhem (OD…

Gepubliceerd op:
maandag 08-04-2024

Offerteverzoek “Werkt de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zoals het zou moeten werken voor omgevingsvergunningen?”

Aanleiding en doelstelling

Begin dit jaar heeft de Rekenkamer Arnhem een onderzoek afgerond naar de dienstverlening van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Conclusie van dit onderzoek was dat de klanttevredenheid over deze dienstverlening te wensen overliet. Het betrof een mysteryguest-onderzoek waarbij werd getest wat de kwaliteit is van de dienstverlening van de omgevingsdienst. De uitkomst van dit onderzoek is voor ons aanleiding om dieper in de processen en procedures van de omgevingsdienst te duiken. De omgevingsdienst heeft een breed takenpakket, maar vanwege geluiden vanuit inwoners hebben wij besloten ons te richten op het proces rondom omgevingsvergunningen. Onder dit proces scharen wij zowel de aanvraag en verwerking als het toezicht en de handhaving. Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen of de praktijk aansluit bij hoe de Omgevingsdienst ‘hoort te werken’: voldoet het huidige proces aan de daar aan gestelde eisen en de verwachtingen van de aanvragers?

Onderzoeksvragen

Hoofdvraag

“Werkt de ODRA zoals het zou moeten werken voor omgevingsvergunningen?”

Deelvragen
  • Hoe verloopt het proces van aanvragen en verwerken?
  • Hoe verloopt het proces van toezicht en handhaving?
  • Voldoen deze processen aan de daar aan gestelde eisen?
  • Voldoen deze processen aan de verwachting van aanvragers?
  • Hoe verhouden deze bevindingen zich tot het woonbeleid van de gemeente Arnhem?

Afbakening

De ODRA verleent diensten voor de gehele regio Arnhem, maar in dit onderzoek ligt de focus enkel op Arnhem.

Documenten behorende bij het verzoek