Skip to main content

Onderzoek handhaving en toezicht

Gepubliceerd op:
maandag 06-05-2024

Onderzoek handhaving en toezicht

De rekenkamer Zandvoort wil binnenkort graag starten met een onderzoek naar handhaving en toezicht in de gemeente.

Aanleiding voor onderzoek naar dit onderwerp is het besef dat Zandvoort bij voorrang een toeristische functie heeft waarbij overlast (tijdens de zomermaanden / tijdens het toeristenseizoen) geaccepteerd moet worden.

Anderzijds is de gemeente ook een woongemeente en is behoud van de woonkwaliteit evenzeer van belang. De balans bewaren van de woonbelangen en de toeristische belangen is in de dagelijkse praktijk de taak van handhaving en toezicht.

Bovenstaande leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Op welke wijze is het beleid m.b.t. handhaven en toezicht de laatste jaren vorm gegeven, welke resultaten zijn daarmee behaald en welke handreikingen volgen daaruit – en uit goede ervaringen in Zandvoort en elders – om de gemeente leefbaar te houden.

Documenten behorende bij het verzoek