Skip to main content

Verslag en presentatie Workshop D samenwerkingsdag 2014 – RUD’s/Omgevingsveiligheid

Verslag en presentatie van Workshop D tijdens de AR Samenwerkingsdag op 18 september 2014. Op het complexe handhavingsterrein van omgevingsveiligheid voeren zes gespecialiseerde regionale uitvoeringsdiensten in mandaat de vergunnings-, toezichts- en handhavingstaken uit die formeel bij gemeenten en provincies zijn belegd. Rekenkamer(commissie)s zijn geïnteresseerd in de uitvoeringspraktijk van deze taken en in dilemma‟s of spanningen die op dit terrein kunnen spelen.
In de workshop op de zesde werkbijeenkomst van de NVRR en de Algemene Rekenkamer verzorgden twee medewerkers van DCMR Milieudienst Rijnmond een introductie hierover: Saskia Bartel is senior stafjurist bij het bureau Directieondersteuning en Boukje van der Lecq is hoofd bureau Staf, beleid en regie bij de Afdeling Haven en Industrie. Na afloop van de presentatie van DCMR vond onder leiding van voorzitter Linda Voetee (Randstedelijke Rekenkamer) een discussie plaats over mogelijke rollen van rekenkamers op dit beleidsterrein en mogelijkheden tot samenwerking hierbij tussen rekenkamers.