Skip to main content

Informatieveiligheid en privacy in het sociaal domein. Een open deur?

Datum van publicatie: 05-04-2016

Hoe zijn persoonsgegevens binnen de informatieketen tussen de gemeente en de uitvoeringsorganisatie WIJeindhoven beschermd? Kaders, ambities en opgaven, de organisatie in samenwerking met de partners in de stad, de mate van realisatie, en wat mogelijke verbeteringen zijn, is onderzocht. Het thema heeft aandacht. Het rapporteren en verantwoordelijkheden zijn niet structureel belegd bij de gemeente, WIJeindhoven en tussen beiden. Het borgen van privacy van bewoners en autorisaties ook in licht van EVP en actieve sturing op PvA en beperking van autorisaties is gewenst. Monitoring van beleidsdoelen heeft extra aandacht nodig.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is informatieveiligheid en privacy in het sociaal domein geborgd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Eindhoven
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Tineke van den Biggelaar
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)