Skip to main content

Onderzoek duurzame toekomst

Datum van publicatie: 14-09-2011

Zoetermeer is in de jaren ’60 aangewezen als groeistad. Inmiddels is Zoetermeer met de wijk Oosterheem aan de laatste uitbreidingslocatie bezig. Zoetermeer zal dan ook een omslag moeten maken van groei naar beheer.


Centrale onderzoeksvraag

Welke maatregelen heeft de gemeente Zoetermeer met de instelling van het Fonds 2030 en de bijbehorende Investeringsagenda 2030 genomen om behoud en ontwikkeling van de stad op lange termijn, zoals voorzien in de Stadsvisie 2030, te kunnen financieren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Mevr. Wallet-Boers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Rigo