Skip to main content

Opvolgingsonderzoek leningen en garanties

Datum van publicatie: 29-10-2015

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in maart 2011 het rapport Slecht zicht op leningen en garanties. Met dit opvolgingsonderzoek heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre het college uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen uit dit rapport.

Centrale onderzoeksvraag

1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachte wisseling en behandeling in de gemeenteraad en de relevante stadsdeelraden?
2. In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf