Skip to main content

Soest op de fiets

Datum van publicatie: 2021-06-02

Het doel van de gemeente Soest om inwoners meer te laten fietsen lijkt niet gehaald. Dat blijkt uit een enquête onder inwoners van de gemeente Soest in opdracht van de Rekenkamercommissie. Van de respondenten geeft 49% aan dat de fietsfrequentie niet is gestegen in de periode 2014-2020. Twaalf procent geeft zelfs aan dat de fietsfrequentie gedaald is. In het onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre de maatregelen om fietsgebruik te stimuleren doeltreffend en doelmatig waren. Het ging om maatregelen uit de periode 2014-2020.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale vraag in het onderzoek is: in hoeverre zijn de maatregelen, genomen in de periode 2014 tot 2020, gericht op het stimuleren van het gebruik van fietsen, doeltreffend en doelmatig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Heleen Kuijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Goudappel