Skip to main content

15-5-2020

Wageningen

Klimaatbeleid – onderzoek naar de effectiviteit van het Wageningse klimaatbeleid

Samenvatting

De Rekenkamer heeft het Instituut voor Milieuvraagstukken een onderzoek laten uitvoeren naar de doeltreffendheid van het klimaatbeleid. Er is veel gedaan maar het beleid schiet tekort om in 2030 de klimaatdoelstellingen te halen.

Onderzoeksvraag

Hoe doeltreffend was het door de gemeente Wageningen gevoerde beleid m.b.t. klimaatbeheersing en – adaptie in de periode 2008-2019 en welke aanbevelingen kunnen gedaan worden om de doeltreffendheid te vergroten en de sturingspositie van de raad te verbeteren.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
College, raad en gemeentelijke organisatie
Rekenkamer(commissie)
Wageningen
Ingestuurd door
Paul Bosch
E-mailadres
pboschgod@kpnmail.nl

Documenten