Skip to main content

Verantwoordelijkheden

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 10-04-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Olst-Wijhe

Tag: Verantwoordelijkheden

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Verantwoordelijkheden’.

Burger- en overheidsparticipatie in de gemeente Olst-Wijhe: verschuivende verantwoordelijkheden van inwoners en overheid

De visie op onze samenleving en de rol van de overheid verandert, aangejaagd door onder meer een ingrijpende decentralisatie en transformatie in het sociale stelsel. Vooral de lokale overheid is in…

Veiligheid: Dat doen we samen!

Onderzoek naar de rollen, verantwoordelijkheden en prestaties binnen het veiligheidsbeleid va de gemeente Veldhoven. Er wordt een actief veiligheidsbeleid gevoerd, waar veel partners bij betrokken …