Multifunctionele Accommodaties

03-04-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c11700041c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Verbetering van het inzicht in en de invulling van de kaderstellende en controlerende rol van de raad bij de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor multifunctionele accommodaties.
Gericht op
Gemeente Medemblik
Samenvatting
Het belang van multifunctionele accommodaties (mfa’s), waarin verschillende maatschappelijke voorzieningen zijn ondergebracht, is in een grote gemeente met meerdere kernen groot. Mfa’s zijn noodzakelijk voor het realiseren van diverse programma-onderdelen uit het raads-/coalitieprogramma. Daarnaast worden er aanzienlijke budgetten beschikbaar gesteld voor de mfa’s. Het rapport bevat een analyse van de kaderstelling ten aanzien van mfa’s, van het gevoerde gemeentelijk beleid, en van de feitelijke praktijk in de gemeente Medemblik. Het geeft aan hoe de gemeenteraad grip kan krijgen op en richting kan geven aan de mfa’s.
Rapport document