Wie de schoen past! Nazorg op rekenkamerrapporten

14-07-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003fe
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wanneer en in hoeverre zijn de aanbevelingen die de raad overgenomen heeft, daadwerkelijk ingevoerd en in hoeverre heeft de gemeente de prestaties gerealiseerd die deze aanbevelingen beoogden?
Gericht op
gemeente Coevorden
Samenvatting
De rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden heeft voor 8 van haar rapporten uit de jaren 2009 tot en met 2012 geïnventariseerd, in hoeverre de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie de aanbevelingen uitgevoerd hebben. De Rekenkamercommissie Coevorden concludeert in haar rapport 'Wie de schoen past! Nazorg op rekenkamerrapporten', dat dit in het algemeen adequaat is gebeurd.
Rapport document