Wieringerrandmeer gestrand - provincie Noord-Holland

31-01-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre heeft vanaf 2004 de ontwikkeling van de risico’s en de financiering een rol gespeeld bij het stopzetten van het project Wieringerrandmeer.
Gericht op
provincie Noord-Holland
Samenvatting
Op 15 november 2010 besloten Provinciale Staten (PS) het project Wieringerrandmeer stop te zetten, omdat voortzetting van het project een onverantwoord financieel risico voor de provincie zou betekenen. Veel Statenleden bleven op dat moment met de vraag zitten hoe het zover heeft kunnen komen. Waren PS kritisch genoeg en waren ze wel goed geïnformeerd over de risico’s? Op verzoek van PS heeft de Randstedelijke Rekenkamer het besluitvormingsproces van het project Wieringerrandmeer geëvalueerd.
Rapport document