Cultural governance: nazorg / stand van zaken

28-05-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000364
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Niet echt een onderzoeksvraag. Voornemen was om in 2015 een groot nazorgonderzoek te doen naar de invoering van cultural governance en de daarmee bereikte resultaten. Door nieuwe prioriteiten van de raad is het daar niet van gekomen. De Rekenkamer heeft er daarop voor gekozen de raad ter afsluiting van drie jaar 'kleine' nazorg te informeren over haar bevindingen over de wijze van verantwoording door de grote culturele instellingen en de controle daarop door het college voor wat betreft cultural governance.
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Informeren van de raad over bevindingen uit drie jaar nazorg over de wijze van verantwoording door de grote culturele instellingen en de controle daarop door het college voor wat betreft cultural governance.
Rapport document