Hervormingen in het re-integratiebeleid. Quick scan

14-01-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004c4
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In welke mate en op welke wijze heeft de gemeente Súdwest-Fryslân uitvoering gegeven aan de aanbevelingen die de rekenkamer heeft beschreven in haar onderzoek naar de hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
In 2012 heeft de rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân onderzoek gedaan naar de hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. In het onderzoeksrapport geeft de rekenkamer aan de implementatie van de aanbevelingen nauwlettend en met interesse te volgen. Deze quick scan is het gevolg van dit voornemen. Sinds het verschijnen van het onderzoek van de rekenkamer in februari 2013 is het merendeel van de aanbevelingen in de praktijk gebracht. De meeste aanbevelingen blijken echter voor de periode vanaf 1 januari 2015 opnieuw relevant. Zo is het ook nu nog van belang de effectiviteit van re-integratieinstrumenten voor verschillende doelgroepen inzichtelijk te maken.
Rapport document