Onderzoek Planning & Control documenten

17-03-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004c4
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre sluiten de planning en control producties van de gemeente aan op de informatiebehoefte van de gemeenteraad en in hoeverre kan de gemeenteraad aan de hand van deze producties zijn kaderstellende en controlerende rol uitoefenen?
Gericht op
de gemeenteraad
Samenvatting
Planning en control producties gaan niet alleen over geld, maar veel meer over beleid en de effectiviteit van dat beleid. Planning en control producties zijn dan ook voor de gehele gemeenteraad. In dit licht leek het de rekenkamer goed om de planning en control producties van de gemeente aan een nadere analyse te onderwerpen. De P&C producties voldoen, ook in de ogen van raadsleden, grotendeels aan de organisatorische normen die zijn gesteld, waaronder tijdigheid, heldere besluitvorming, leesbaarheid en begrijpelijkheid. Wel behoeven het gebruik van indicatoren, het SMART formuleren van de producties en de financiële soliditeit aandacht.
Rapport document